A Váróterem Projekt honlapja
hu

Színiműhely a Váróterem Projektnél a Nemzeti Tehetség Program keretében

Eddigi legkomplexebb projektjét bonyolította le a Váróterem Projekt 2022 júliusa és 2023 júniusa között: a Váróterem Projekt Színitanoda elnevezésű, 5 508 000 Ft értékű pályázatot a Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításában, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatta. A széleskörű művészeti tehetséggondozó program célja nem csupán az volt, hogy színészeket neveljünk egy létrehozandó előadáshoz, hanem az, hogy a fiatalokat felszabadítsuk a kritikai gondolkodásra, önálló vélemények megfogalmazására, érdeklődési körük kiszélesítésére, kreativitásuk és energiáik csatornázására, mindezt azért, hogy tudatosabb, környezetükre és embertársaikra, valamint az őket körülvevő politikai és társadalmi struktúrákra figyelmesebb polgárokká válhassanak.

Január közepén hirdettük meg az öt kolozsvári magyar tannyelvű líceum körében a Váróterem Színházi Műhely névre keresztelt foglalkozás-sorozatot, ahova 9-12. osztályos, a színház iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését vártuk. 16 jelentkező küldte be nekünk rövid és kreatív bemutatkozó videóját, akikkel február elején vágtunk bele a közös munkába: hetente kétszer, kedden és csütörtökön találkoztunk. A műhely célja az volt, hogy színházi eszközökkel járulhassunk hozzá az önismerethez, a személyiségfejlődéshez, az önbizalom kialakulásához, hogy a résztvevők megtapasztalhassák a kreativitást és a kritikai gondolkodást, csoporton belüli létezést, a közösségépítést. Emellett pedig nem titkolt cél volt egy előadást létrehozni a tavasz folyamán a Váróterem Projekt színészeivel közösen, mely bekerül majd a társulat repertoárjába. A műhelyfoglalkozások szervesen alakultak át színpadi próbákká, majd az öt hivatásos színész csatlakozásával felgyorsultak az események: március végén nekifogtunk színpadra állítani a Hullám című, az azonos című film adaptációján alapuló előadást. A Hullám a diktatúrák létrejöttének örökké lehetséges voltáról szól, olyan fontos témákat tárgyal, mint hatalom, rend, fegyelem, manipuláció, kirekesztés vagy bántalmazás, kiindulópontja pedig egy valós történet fikcionalizálása: a ’60-as évek Kaliforniájában egy történelemtanár diákjai kizártnak tartották, hogy a hitleri Németország borzalmai megismétlődhessenek, így a tanár egy kísérlet keretében cáfolta meg a diákok véleményét.

Az előadás bemutatója 2023. április 23-án volt a ZIZ – art and social area-ban. Az évadban további öt – egyaránt teltházas – előadást játszottunk, elsősorban – de nem kizárólag – a kolozsvári líceumi diákságnak címezve a produkciót. Az előadások időpontjai: május 18, 19, 25, illetve június 3 és 4. Az előadásra való igényből, illetve az azt követő informális beszélgetésekből ítélve egy jól sikerült produkcióról van szó, amelyben a fiatalok rendkívül hasznos és fontos dolgokkal szembesülhetnek.

A fotókat Orbán Eszter, Bethlendi Tamás és Iulia Ofelia készítették, valamint a diákok.

A fentebb részletezett fő tevékenységek mellett kísérő tevékenységekkel is járt a program: február-április időszakban rendszeresen jártunk színházba a Műhely tagjaival: a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Váróterem Projekt előadásait látogattuk. Öt előadást néztünk meg, összesen kilenc alkalommal. Ezen kívül pedig sort kerítettünk két nagyon fontos, szakemberek által megtartott prezentációra is, melyek az előadás érintette tematikák szempontjából relevánsak: egy történész segítségével a 20. századi diktatúrák – a kommunizmus, a nácizmus és a fasizmus – működési struktúrájába nyerhettünk betekintést, illetve röviden érintettük a Ceaușescu- és a Kádár-rendszer sajátosságait is. Ennek szerepe az általános műveltség szélesítése, valamint történelmi örökségünk megismerése, azért is, hogy az ismétlődő mintákat időben felismerhessük. Szintén a tudatos felnőtté válást, az önismeret fontosságát hangsúlyozta pszichológiai alkalmunk, amikor az iskolai bántalmazás jelenségére igyekeztek megoldást találni a fiatalok egy pszichológus vezetésével. A pszichológussal való találkozástól azt is reméltük, hogy a korábbi generációkkal ellentétben, a programban foglalkoztatott fiatalok felismerik a mentálhigiéné fontosságát, a terápia jelentőségét és az emberi jól-létben betöltött szerepét.

A program szakmai-művészeti vezetői Imecs-Magdó Levente és Visky Andrej, koordinátora Imecs-Magdó Levente.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a diákszínészeknek, akik elhivatottságról és profizmusról tanúságot téve, szabadidejüket nem sajnálva vettek részt ennek az intenzív időszaknak a tevékenységeiben, és a közös alkotásban, név szerint: Ajtay Dorka, Balázs Joshua, Benkő Boróka, Brenzovics Eli, Czakó Réka, Gál Alexandra, Görög-Czintos Orsolya, Horváth Anikó, Péntek Balázs, Román János, Sarkadi Antónia-Éva, Szekeres Alpár-Ferenc, Szilágyi Gabriella és Török Júlia. Szintén köszönjük az Apáczai Csere János Elméleti Líceum és a Református Kollégium vezetőségének, valamint a diákok osztályfőnökeinek, hogy lehetővé tették a diákok jelenlétét a program tevékenységein, illetve számottevő hozzájárulásukat a program diákok körében való népszerűsítéséhez. És természetesen köszönjük a program főszponzorának, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a támogatását!

Ugyanakkor az előadás nem valósulhatott volna meg a további támogatók nélkül: Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, Kolozs Megye Tanácsa, a Nemzeti Kulturális Alap, az RMDSZ és a Communitas Alapítvány. Köszönjük!